20 kwietnia 2017 Udostępnij

Kiedy nakładać politury, woski i produkty ścierne?

Gdy zastanawiamy się nad tym, jakie warunki możemy uznać za odpowiednie, gdy chcemy nakładać produkty ścierne, woski oraz politury, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka czynników. Na pierwszy plan wysuwa się w tym kontekście temperatura powierzchni, choć wcale nie mniej istotna jest temperatura otoczenia, bezpośrednie światło słoneczne, wilgotność, a nawet… ruch powietrza.

Co do zasady o najlepszych temperaturach powierzchni podczas nakładania politur, wosków i produktów ściernych mówi się wówczas, gdy wahają się one od 15 do nawet 27 stopni. Należy też mieć na uwadze, że sama powierzchnia nie może być nie tylko zimna, ale i gorąca w dotyku. Jeśli więc jest ona na tyle gorąca, że samo dotknięcie jej dłonią nie sprawia nam komfortu, najlepszym rozwiązaniem jest rezygnacja z jakichkolwiek prac. Oczywiście, wspomniany zakres temperatur można uznać za wzorcowy, nie jest to jednak wyznacznik, na który zawsze powinniśmy zwracać uwagę.

Temperatura ma znaczenie

Wiele rozwiązań umożliwia pracę w znacznie szerszym zakresie temperatur, dobrze jest więc zapoznać się z tego rodzaju informacjami i wiedzieć, jak można je wykorzystać w praktyce. Oczywiście, nie mniej istotna jest temperatura otoczenia, a więc ta, jaka panuje w samym pomieszczeniu, a często także w samym otaczającym środowisku.

Nakładanie kosmetyków samochodowych

Oczywiście, temperatura powierzchni i otoczenia może się różnić między sobą, należy jednak liczyć się z tym, że wspomniane różnice mogą nie tylko poprawiać, ale i pogarszać jakość pracy z danymi produktami.

Praca nie musi wcale zakończyć się niepowodzeniem, dobrze jest jednak pamiętać o tym, że im jest cieplej, tym szybciej wysychają produkty, a woski szybciej ulegają utwardzeniu. Nie można też zapominać o roli, jaką ma do odegrania bezpośrednie światło słoneczne i one potrafi bowiem drastycznie podwyższyć temperaturę powierzchni, a do tego dzieje się to w sposób dość nieoczekiwany. Tu również okazuje się jednak, że różne materiały reagują na nie w różny sposób.

Wpływ powietrza i wilgotności

Produkty wysychają szybciej lub wolniej także pod wpływem ruchu powietrza, również z istnienia tego czynnika dobrze jest więc zdawać sobie sprawę. Wosk w takich okolicznościach jest też w stanie szybciej ulegać utwardzeniu. Wilgotność powietrza nie wydaje się aż tak kluczowa, również ona nie pozostaje jednak bez wpływu na to, jak pracuje się z produktem i czy jest to zadanie mniej, czy też bardziej skomplikowane. Przykładem może być tu choćby korelacja niskiej wilgotności i wysokiej temperatury.

Paweł Krawczyk

Redakcja vwjetta.pl